Avgifter 2022

Träningsavgifter

Medlemsavgift

150 SEK / år

Terminsavgift Barn

Gäller barn från 7 år upp till 16 år

900 SEK / termin

Terminsavgift Ungdom & Vuxen

Gäller Ungdom & Vuxen från 16 år och uppåt.

1100 SEK / termin

Terminsavgift Familj

Gäller alla under samma tak

1550 SEK / termin

Graderingsavgifter

Barngradering 7 - 16 år

10 kyu - 3 kyu

50 SEK

Vuxengradering från 16 år

10 kyu - 3 kyu

150 SEK